Wednesday, January 19, 2011

Pendidikan Kewarganegaraan 2009/2010

DAFTAR NILAI UJIAN SEMESTER GENAP TA. 2009/2010
MAHASISWA PROGRAM STRATA - 1 (NON REGULER)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM PATI
SEMESTER  : II (Non Reguler) KELAS : E
MATA KULIAH :  PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

NO NIM NAMA NILAI
BOBOT SIMBOL
1 109142 Abdul Mu'iz 3,5   B+
2 109143 Achmad Tohir 3,5   B+
3 109144 Ahmad Muhadi 3,3 B
4 109145 Ahni Indarwati 4,0 A
5 109146 Ana Hakimatul Lutfi 4,0 A
6 109147 Arika Munfariha 3,5   B+
7 109148 Badriyatun Niswah 4,0 A
8 109149 Didik 3,3 B
9 109150 Elia Rulkhaeni 4,0 A
10 109151 Fadholi 4,0 A
11 109152 Heni Khumairoh 4,0 A
12 109153 Indah Khoiriyah 4,0 A
13 109155 Kunarsi 4,0 A
14 109156 Louis Ardiansyah 4,0 A
15 109157 Maria Ulfa 4,0 A
16 109158 Moh Naim 3,9   B+
17 109159 Mohammad Zakki Setiawan 3,4 B
18 109160 Muhammad Isro'i 3,6   B+
19 109161 Muhtadin 0,9 E
20 109162 Ngatini 3,8   B+
21 109163 Nur Ahmad Syaifudin 3,4 B
22 109164 Nur Hamid 3,4 B
23 109166 Nurul Khoiri 4,0 A
24 109168 Rubiatin 3,9   B+
25 109169 Sarwi

26 109170 Siti Inti Halun Nafi'ah 3,6   B+
27 109172 Sri Muhsinah 3,6   B+
28 109173 Sugiharti 3,9   B+
29 109174 Sutarno 4,0 A
30 109175 Titik Setiawati 4,0 A
31 109176 Umi Ma'rufah 4,0 A
32 109177 Yunita Suryani 4,0 A
33 109005 Amin Mukti Pranoto 3,6   B+
34 109330 Suyati 3,9   B+
35 108088 Sri Kustianingrum

36 107445 Dwi Puji Khomsiatin 3,8   B+
37 108355 Sutiyani 4,0 A
38 108361 Yuyun Wahyuni 4,0 A
39 108376 Mu'awanah 4,0 A
40 108408 Anis Irhamah 4,0 A

No comments:

Post a Comment